Ενεργειακό πιστοποιητικό

 

Η  υποχρέωση έκδοσης Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) αφορά σε  κάθε κτίριο που πωλείται ή ενοικιάζεται  εκτός από  κάποιες συγκεκριμένες χρήσεις και έχει δεκαετή διάρκεια.

Το γραφείο μας αναλαμβάνει την έκδοση ΠΕΑ από Πιστοποιημένο Ενεργειακό Επιθεωρητη Γ τάξης (Δυνατότητα έκδοσης ΠΕΑ σε οποιοδήποτε κτιρίου ανεξαρτήτως τετραγωνικών).

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

  • Αντίγραφο Τίτλου ιδιοκτησία
  • Αντίγραφο ΚΑΕΚ (Αριθμός Κτηματολογίου εάν η περιοχή έχει ενταχθεί στο Κτηματολόγιο)
  • Αντίγραφο Κάτοψης του χώρου
  • Στέλεχος Αδειας Πολεοδομίας (για κτήρια μετά το 1980)
  • Φύλλο συντήρησης κεντρικής θέρμανσης