Βεβαίωση νομιμότητας

Bεβαίωση μη αυθαιρεσιών απαιτείται σε κάθε δικαιοπραξία εν ζωή (περιλαμβανομένης και της δωρεάς, αιτία θανάτου), που έχει ως αντικείμενο τη μεταβίβαση ή τη σύσταση εμπράγματου δικαιώματος σε ακίνητο ή και σε ακίνητο χωρίς κτίσμα. Βεβαιώνει ότι στο ακίνητο δεν έχουν εκτελεστεί αυθαίρετες κατασκευές καθώς και ότι δεν έχει εγκατασταθεί άλλη αυθαίρετη χρήση, συγκρίνοντας την πραγματική κατάσταση του ακινήτου με τα σχέδια της οικοδομικής αδείας.

Απαιτούμενα έγγραφα για την  έκδοση βεβαίωσης μη αυθαιρεσιών:

  • Τίτλοι ιδιοκτησίας
  • Τοπογραφικό που συνοδεύει την άδεια
  • Εγκεκριμένη κάτοψη από Πολεοδομία που αφορά στο ακίνητο
  • Νομιμοποιητικά στοιχεία ρύθμισης ημιυπαιθρίων ή αυθαιρέτων με προηγούμενους νόμους, εφόσον υπάρχουν.

Το γραφείο μας αναλαμβάνει  μετά από αυτοψία στο ακίνητο και τη συλλογή των απαραίτητων σχεδίων από πολεοδομία (όταν αυτά δεν υπάρχουν στην κατοχή του ιδιοκήτη), την έκδοση της βεβαίωσης νομιμότητας και οποιουδήποτε άλλου εγγράφου απαιτείται για την πώληση ή μεταβίβαση του ακινήτου.