Ρύθμιση αυθαιρέτου

 

Με τον νόμο 4495/17 που βρίσκεται σε ισχύ δίνεται η δυνατότητα στους ιδοκτήτες ακινήτων με αυθαίρετες κατασκευές ή χρήσεις να τακτοποιήσουν τα ακίνητά τους ούτως ώστε να μπορέσουν να τα μεταβιβάσουν, να τα ενοικιάσουν ή να τα πουλήσουν όταν θελήσουν.

Βασική προϋπόθεση είναι η ολοκλήρωση του φέροντος οργανισμού ή η εγκατάσταση της αυθαίρετης χρήσης να έχει πραγματοποιηθεί μέχρι και τις 28/07/2011.

Απαγορεύεται η ένταξη στο νόμο σε ακίνητα που βρίσκονται σε δασικές και γενικά προστατευμένες περιοχές.

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΝΤΑΧΘΩ ΣΤΟ ΝΟΜΟ;

Ο νέος νόμος των αυθαιρέτων δίνει την δυνατότητα στους ιδιοκτήτες ακινήτων με αυθαιρεσίες να κατοχυρώσουν και να δώσουν αξία στην ιδιοκτησία τους.Πληρώνοντας ένα πολύ χαμηλό πρόστιμο σε σχέση με αυτά που επιβάλει η πολεοδομία αλλά και συγκριτικά με τους προηγούμενους νόμους μπορούν να εκμεταλευτούν το ακινητό τους να το ενοικιάσουν να το μεταβιβάσουν ή να το πουλήσουν. Η αποπληρωμή επίσης μπορεί να γίνει σε πολλές δόσεις ανάλογα με το πρόστιμο.Σε περίπτωση που κάποιος θέλει να αναβαθμίσει ενεργειακά το ακίνητο του εχει εκπτωση 50% στο ειδικό πρόστιμο, ποσό που μπορεί να χρησιμοποιήσει για αντικατάσταση κουφωμάτων, τοποθέτηση μόνωσης ή ηλιακού κλπ.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά

 • Τίτλοι ιδιοκτησίας
 • Ε9
 • Ταυτότητα
 • Σχέδια οικοδομικής άδειας και στελέχους αδείας αν υπάρχει
 • Τυχόν τακτοποιήσεις που έχουν γίνει με προηγούμενους νόμους.
 • Αποδεικτικά παλαιότητας όπως αεροφωτογραφία κλπ.

Διαδικασία

 • Αυτοψία στο χώρο –Συλλογή στοιχείων
 • Υπολογισμός προστίμου
 • Συλλογή δικαιολογητικών που απαιτούνται
 • Συμπλήρωση και υποβολή της αίτησης ηλεκτρονικά
 • Πληρωμή παραβόλου και τέλους ανταπόδοσης του ΤΕΕ.
 • Υπαγωγή στο νόμο και έναρξη πληρωμής των δόσεων ή εφάπαξ όλου του προστίμου.
 • Συντάσσονται όλες οι μελέτες και τα σχέδια και υποβάλλονται μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά στο σύστημα.

Προθεσμίες πληρωμών και εκπτώσεις

Το ειδικό πρόστιμο μειώνεται στις παρακάτω περιπτώσεις:

Α. Κατά  20%  αν η αυθαίρετη κατασκευή υπαχθεί στις διατάξεις του νόμου  έως 8/4/2018

Β. Κατά 10% αν η αυθαίρετη κατασκευή υπαχθεί στις διατάξεις του νόμου  από  9/4/2018 μέχρι και 8/10/2018

Το ειδικό πρόστιμο αυξάνεται στις παρακάτω περιπτώσεις:

Γ. Κατά 10%  αν η αυθαίρετη κατασκευή υπαχθεί στις διατάξεις του νόμου  από τις 9/10/2018 έως τις 8/2/2019

Δ. Κατά 20%  αν η αυθαίρετη κατασκευή υπαχθεί στις διατάξεις του νόμου  μετά τις 9/2/2019

Επιπλέον έκπτωση  20% αν το πρόστιμο πληρωθεί εφάπαξ

Εκπτωση 10% αν πληρωθεί εφάπαξ το 30% του προστίμου.

Εκπτωση εώς 50% σε περίπωση ενεργειακής αναβάθμισης του ακινήτου.

Εκπτωση εώς 60% σε περιπτώσεις στατικής ενίσχυσης.

Ποιες κατηγορίες πολιτών δικαιούνται μειώσεις

α) Εξακολουθούν να ισχύουν οι μειώσεις:

 1. για ΑμεΑ που καταβάλλουν το 15%-20% του προστίμου ανάλογα με το ποσοστό αναπηρίας (για 80% και 67%) και το εισόδημα (με ατομικό εισόδημα έως 40.000 ευρώ ή οικογενειακό εισόδημα έως 60.000 ευρώ για την πρώτη περίπτωση και 18.000 ή 24.000 ευρώ αντίστοιχα για τη δεύτερη περίπτωση).
 2. για παλιννοστούντες ομογενείς και πολύτεκνους που καταβάλλουν το 20% του προστίμου οι πρώτοι και το 20%-50% οι δεύτεροι, ανάλογα με τις περιπτώσεις, π.χ.:

– Τρίτεκνοι με ατομικό εισόδημα έως 25.000 ευρώ ή οικογενειακό εισόδημα έως 40.000 ευρώ, καταβάλλουν ποσοστό 30% του προστίμου. Οι διατάξεις αυτές εφαρμόζονται και για τις μονογονεϊκές οικογένειες.

– Πολύτεκνοι με ατομικό εισόδημα έως 40.000 ευρώ ή οικογενειακό εισόδημα έως 80.000 ευρώ, καταβάλλουν ποσοστό 20% του ενιαίου ειδικού προστίμου. Πολύτεκνοι με δευτερεύουσα κατοικία (επιφάνεια μικρότερη των 80 τ.μ.) καταβάλλουν 50% του προστίμου.

β) Διευρύνονται τα κοινωνικά κριτήρια:

– σε μακροχρόνια ανέργους που καταβάλλουν το 30% του προστίμου

– σε δικαιούχους επιδόματος κοινωνικής αλληλεγγύης που καταβάλλουν το 20% του προστίμου

*Σημαντική και για τις δύο ομάδες είναι η απόφαση για διετή αναστολή καταβολής των δόσεων.